Odzyskiwanie danych 10 wskazówek dotyczących odzyskiwania danych

Dane znajdujące się na dysku twardym mogą zostać utracone, jeśli jego awaria nastąpiła z wielu powodów. Może to być np. fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci lub niedziałający wskaźnik S.M.A.R.T.. Pożar i zalanie wodą mogą również spowodować awarię komponentów dysku twardego. Ogień i woda mogą również uszkodzić nośniki cyfrowe, co oznacza, że należy wezwać na pomoc specjalistyczną firmę świadczącą usługi odzyskiwania danych. Dostępne są również specjalistyczne usługi odzyskiwania danych z nośników taśmowych i systemów RAID.

Odzyskiwanie danych jest ostatecznością

Gdy przychodzi czas na odzyskanie danych, może się wydawać, że jedynym rozwiązaniem jest zakup drogiej przestrzeni dyskowej. Choć cena przestrzeni dyskowej rośnie, dla wielu osób pozostaje ona niezbędną ostatecznością. Oprogramowanie do odzyskiwania danych, które można dziś kupić, umożliwia odzyskiwanie wielu różnych typów plików. Możliwe jest odzyskanie wszystkich rodzajów danych z dysku twardego, w tym zdjęć, filmów, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, wiadomości e-mail, plików PDF i innych. Korzystanie z oprogramowania do odzyskiwania danych zapobiega również zapisywaniu nowej zawartości na urządzeniu pamięci masowej, która może nadpisać proces odzyskiwania plików.

Jeśli próbowano już wszelkich możliwych sposobów odzyskania danych, ale nic nie przyniosło rezultatu, warto rozważyć użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. Oprogramowanie do odzyskiwania danych działa poprzez przywrócenie danych z kopii zapasowej pliku w takim samym formacie, w jakim znajdował się on przed wystąpieniem awarii. Można również skontaktować się z pomocą techniczną firmy Elvanto, która wykona ten proces za użytkownika. Usługa ta jest jednak kosztowna i może potrwać pięć lub więcej dni roboczych.

Nawet jeśli odzyskiwanie danych jest ostatecznością, to nadal jest to cenna usługa, która może uratować Twoje dochody i cenne pliki. Działa to dlatego, że większość informacji o usuniętych plikach pozostaje na urządzeniu pamięci masowej. Jeżeli na przykład plik nigdy nie został zapisany, nie będzie można go odzyskać. Na szczęście oprogramowanie do odzyskiwania danych działa nawet wtedy, gdy nie ma dostępu do usuniętego pliku. Działa ono również w przypadku uszkodzenia dysku fizycznego.

Awaria fizycznego dysku twardego to częsta katastrofa, która sprawia, że większość osób zastanawia się, czy może odzyskać swoje pliki. Na szczęście istnieje wiele możliwości odzyskania danych po awarii dysku twardego. W niektórych przypadkach można użyć oprogramowania do odzyskiwania danych, aby naprawić uszkodzenia logiczne i odzyskać dostęp do plików. Jeśli jednak dysk twardy uległ całkowitej awarii, prawdopodobnie konieczna będzie pomoc specjalisty.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że prawie połowa organizacji doświadczyła kosztownych przestojów, często spowodowanych błędami ludzkimi. Nieprawidłowe hasła lub złośliwe łącza mogą spowodować wprowadzenie oprogramowania ransomware, a pracownicy często nie przestrzegają wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Odpowiednie szkolenie pracowników może zapobiec przestojom, ale tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jest nadal ważne dla przetrwania firmy. Oto 10 wskazówek, które pomogą zminimalizować kosztowne przestoje:

Zdecyduj o punkcie i czasie przywracania danych. Dane o znaczeniu krytycznym muszą być odzyskiwane w ciągu godzin, a nie dni. Jeśli firma jest uzależniona od danych krytycznych, wysoki RPO nie będzie wystarczający. Krótki czas przywracania danych jest bardziej praktyczny w przypadku banku warstwy 1, w którym dane mają krytyczne znaczenie dla operacji biznesowych. Aby zminimalizować czas przestoju, należy przypisać dane o znaczeniu krytycznym do różnych warstw. Dzięki temu dane krytyczne będą dostępne w pierwszej kolejności, a dane niekrytyczne – później.

Zminimalizuj liczbę wykonywanych kroków. Zwiększenie automatyzacji i testowania zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii. Regularne monitorowanie pozwoli także zidentyfikować wszelkie potencjalne sygnały ostrzegawcze i zapobiec kosztownym przestojom. Aktualizowanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych zmniejszy szanse na kosztowne przestoje. Niezbędna jest jednak również regularna konserwacja. Postępując zgodnie z listą kontrolną odzyskiwania danych, można zminimalizować kosztowne przestoje.

Używaj wielu punktów tworzenia kopii zapasowych. Użycie wcześniejszego punktu tworzenia kopii zapasowych może zapobiec kosztownym przestojom. Więcej plików dziennika może zminimalizować czas przestoju. Jeśli punkt kopii zapasowej ulegnie awarii, przywrócenie wcześniejszej wersji może całkowicie zapobiec awarii. Jednak nawet jeśli nie można odzyskać danych z punktu kopii zapasowej, konieczne może być podjęcie działań ręcznych. W zależności od powagi awarii może to zwiększyć całkowity czas przestoju o kilka godzin.

Polega na fizycznym uszkodzeniu nośników pamięci

Jeden z najczęstszych rodzajów utraty danych jest wynikiem fizycznego uszkodzenia urządzenia pamięci masowej. Fizyczna utrata danych może być spowodowana nieoczekiwaną awarią systemu, atakiem wirusa lub nieprawidłowym formatowaniem. Zdarzają się również przypadki błędów ludzkich, które skutkują utratą danych. Fizyczne uszkodzenie urządzenia pamięci masowej może być spowodowane wieloma przyczynami, w tym pożarami, powodziami i niezliczonymi innymi czynnikami. Specjaliści ds. odzyskiwania danych dysponują specjalistycznym sprzętem i wiedzą niezbędną do naprawy uszkodzonych nośników i odzyskania utraconych danych.

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci jest najczęstszą przyczyną utraty danych. Awarie fizyczne mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak uderzenia głowic, zatarcie wrzecion lub uszkodzenie obwodów drukowanych. Inne rodzaje uszkodzeń fizycznych występują, gdy dyski twarde lub taśmy zostaną upuszczone lub dotknięte przez powódź lub pożar. Uszkodzenia fizyczne mogą również powodować awarie logicznego systemu plików, który wymaga naprawy przed odzyskaniem plików.

Fizyczną utratę danych można naprawić, wymieniając części w urządzeniu pamięci masowej. Jednak w przypadku uszkodzeń logicznych, takich jak uszkodzenie danych, jest mało prawdopodobne, aby można je było naprawić za pomocą nowego dysku twardego. W takich przypadkach można przeprowadzić specjalistyczną procedurę obrazowania dysku. Podczas tego procesu płytka drukowana uszkodzonego dysku jest odczytywana przy włączonym zasilaniu. Następnie płytka PCB dawcy jest przenoszona na dysk docelowy. Często w celu skutecznego odzyskania danych z urządzenia pamięci masowej stosuje się kombinację tych metod.

Powoduje szpiegostwo

Odzyskiwanie danych jest istotną częścią współczesnego życia, ale ma też swoją ciemną stronę. Infiltracja programu bomby atomowej jest jednym ze sposobów popełnienia cyberszpiegostwa. Metoda ta jest wykorzystywana do wykradania poufnych informacji z firm i rządów. Niektóre z tych danych mogą być zaszyfrowane lub ukryte w wyniku ataku wirusa, co uniemożliwia ich odzyskanie bez wiedzy ekspertów informatyki śledczej. Innym powodem, dla którego odzyskiwanie danych jest wykorzystywane do celów szpiegowskich, są fizyczne uszkodzenia nośników danych. Błąd ludzki lub klęski żywiołowe również mogą uszkodzić urządzenia do przechowywania danych i spowodować ich awarię.

Cyberszpiegostwo stało się bardziej powszechne niż kiedykolwiek wcześniej. Chociaż artykuły informacyjne o hakerstwie zazwyczaj koncentrują się na Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji, należy pamiętać, że dziesiątki, a nawet setki innych krajów również są zaangażowane w cyberwojnę. Chociaż może się wydawać, że trudno jest sobie wyobrazić wpływ jednego państwa na program szpiegowski innego państwa, eksperci ds. bezpieczeństwa cybernetycznego twierdzą, że jest to niezbędne, aby zapobiec przyszłym atakom.

Celem cyberszpiegostwa jest kradzież informacji, które rząd, firma lub osoba prywatna chce zachować. Mogą to być informacje niejawne, tajemnice handlowe lub własność intelektualna danego kraju. Ostatecznym celem cyberszpiegostwa jest kradzież poufnych informacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie takich informacji może być szkodliwe dla reputacji ofiary i jej interesów biznesowych. Zagrożenie cyberszpiegostwem rośnie z każdym rokiem, ale korzyści z niego płynące mogą być ogromne.

Odzyskiwanie danych ułatwia także nielegalne gromadzenie danych przez obce państwa. Działania te mogą być prowadzone z niespotykaną dotąd szybkością, intensywnością i na niespotykaną dotąd skalę. Znacznie zmniejsza to szanse na złapanie. Odzyskiwanie danych ma jednak swoją ciemniejszą stronę. Osoby, które nie są w stanie odzyskać skasowanych danych, najprawdopodobniej nadal są ofiarami cyberszpiegostwa. W takim przypadku odzyskiwanie danych jest konieczne, aby ocalić poufne informacje.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte